Wicro


Wicro

simt | ʍᴉᴄᴙᴏ

8657+8658 | 9101 | 22

Pražská rodinka 🚋

T6A5 8657 8658 KT8D5R.N2P 9101 KT8D5R.N2S 22

1017+2006 - DPM Košice

15TrM / 14TrM

15Tr a 14Tr Košice

9101 - DP PRAHA

KT8D5R.N2P

KT8D5R.N2P 9101 v simtu
Kresba KT8D5R.N2P Kresba KT8D5R.N2P

TRAMVAJE

T6A5

KT8D5R.N2P / KT8D5R.N2S

TROLEJBUSY

Škoda 15Tr/14Tr

OSTATNÍ